Groen – Vernieuwing, Samen – Hoop!

Wandelend / fietsend door Westland (NL) – De eerste associaties die mensen maken met groen zijn ‘startsignaal’ en uiteraard natuur, milieu, harmonie en …. gezondheid. Groen relateert daarentegen ook met jaloezie, nijd, tegenslag. Maar ook met jeugd, geluk, lente, vruchtbaarheid en – daar wordt ik blij van – geestkracht , vernieuwing en … Kerst, hoop!

Vandaag focus ik graag op geestkracht, vernieuwing en hoop. Geestkracht is het vermogen iets te doen. Maar waar komt dit vermogen vandaan? Uit welke bron? Laten we dit eens nader bekijken … Voorbeeld: neem een plant of een alg met bladgroenkorrels. Deze korrels hebben door het bladgroen een bepaald vermogen om iets te doen: onder invloed van licht(-energie) stellen ze deze plant of alg in staat te leven (d.i. suiker en zuurstof te produceren uit kooldioxide en water). Je zou kunnen zeggen dat bladgroenkorrels samenwerken met de fotonen (= licht) om een bepaald resultaat te bereiken: steeds weer nieuwe zuurstof en suikers produceren.

Ik geloof dat ook mensen bedoeld zijn om samen te werken. Ieder mens heeft gaven en talenten, een shape. Deze shape komt extra tot uiting in het proces van samenwerken. Samenwerken, waar leer je dat? Op vele basisscholen in Nederland leren kinderen al vroeg samen te werken: coöperatief leren!

Hier een voorbeeld van wat ik leerde over samenwerken en coöperaties. Mijn ouders runden een glastuinbouwbedrijf in Nederland. Daarbij waren zij als vanzelfsprekend lid van een inkoop- èn een verkoopcoöperatie. Als tiener raakte ik geïnteresseerd naar het ‘hoe’ en ‘waarom’ van coöperatief werken en bezocht ik zelfs eens een Algemene LedenVergadering van onze inkoopcoöperatie en later ook die van de verkoopcoöperatie. Leerzaam!! Coöperatief inkopen en verkopen: samenwerken met andere leden tot gezamenlijk voordeel. Vandaaruit werd vervolgens ons individueel belang gediend … een soort tweetrapsraket!

Mijn conclusie: coöperatief werken bleek een soort geheimenis met drie sleutelwoorden: samen, delen en … communicatie. Drie woorden die je snel uitspreekt, maar soms o zo moeilijk kunnen zijn in de uitvoering. Samen komen, ontmoeten, praten, overleggen, besluiten voorbereiden, besluiten nemen, napraten … En na ook deze ontmoetingen verder samenwerken. Met vernieuwde geestkracht, nieuwe hoop. Waardevol … essentieel!

Groen. Nieuwe hoop vanuit delen, samenwerken en communicatie (wat op zich al een kunst is!). Nieuwsgierig …? Uitdagend …?

Geel – Leren 🙂

Wandelend / fietsend door Westland (NL) – Geel. Dé kleur die vele mensen associeert met zomer. Met blijdschap, plezier en met optimisme, hoop en … LEREN! Maar ook met gevaar, jaloezie, nep, lafheid, oneerlijkheid, verraad, ziekte … En met voorstellingsvermogen, filosofie, idealisme.

Vandaag focus ik op nieuwsgierigheid, nieuwe wegen ontdekken om iets te doen. Hoe doe je dat? Vele manieren – heel verschillend. Ik geloof dat we onszelf in de loop der jaren een manier aanleren, een manier waarop we ons comfortabel voelen. We kijken naar voorbeelden op internet, in nieuwsbrieven en diverse literatuur. We bezoeken vakbeurzen, seminars, conferenties en congressen, netwerkbijeenkomsten. Voorwaarde: een open houding, een open hart.

Nieuwsgierigheid. Leren… Welke kant moet ik op denken en ontwikkelen? Hoe bepaal ik dat? Hoe ziet onze omgeving, ons land, ons continent, de wereld er over 10 à 20 jaar uit? Staat mijn hart open? Een bank, actief in de regio waarin ik woon èn de sector waarin ik bijna dagelijks een bijdrage mag leveren, organiseerde onlangs een bijeenkomst voor haar leden. Inspirerend programma op een inspirerende locatie (World Horti Center), wederom met een inspirerende bijdrage – nu van een …. futuroloog. (NB. Gastspreker vorig jaar: een astronaut … ‘onze’ André Kuipers – ook een prima bijeenkomst!).

De vraag: welke skills hebben we op dit moment nodig om de toekomst te bouwen? De opdracht: ontdek je passie! Vandaaruit: ontwikkel nieuwsgierigheid, je voorstellingsvermogen, veerkracht, en vind manieren om ideeën te bedenken. Droom…

Huh? Dromen …? Dat moet je maar kunnen – en durven(!) Hoe sta ik eigenlijk in het leven tot nu toe? Avontuurlijk? Of juist meer zekerheid-zoekend (geworden)? Heb ik een lerende houding? Wellicht is het een idee om dit eens na te vragen bij wat mensen in je netwerk …?! Wat geef ik in dit opzicht aan kinderen door – in woord? En in daad? Hoe definieer ik ‘een avontuurlijke houding’ eigenlijk?

Geel. Op naar een – nòg meer(!) – lerende houding. Ga je mee? Gaat ú mee?

Paars – Denk en Handel als een Moderne Koning!

Paars – Denk en Handel als een Moderne Koning!

Wandelend / fietsend door Westland (NL) – Paars doet me denken aan Koninklijk, adel, autoriteit, gezag en respect; ambitieus en vol zelfvertrouwen. Maar ook aan klagen, rouw. En aan spiritualiteit.

Paars is een intense kleur gecombineerd uit blauw (integriteit, stabiliteit) en rood (energie, kracht). Paars en violet worden als kleurnamen vaak door elkaar gebruikt. Violet is de – voor het menselijk oog – kleinste nog zichtbare golflengte van het spectrum; violet associeert met gevoelig, kwetsbaar. Violet verbindt ons ook aan alle verschillende typen van vervuiling in de wereld van vandaag: luchtvervuiling, geluidshinder, visuele vervuiling en vervuiling van onze voedselketen.

Waar ligt jouw focus? Rouwen, treuren – deze werkwoorden hebben een functie(!). Ziekte, overlijden, je machteloos voelen door onverklaarbaar gedrag van mensen. Of, voor mij in elk geval herkenbaar, in situaties terecht komen waarin jij, of een dierbare, nauwelijks invloed kan uitoefenen op het vervolg… Een gebeurtenis die je volledig verrast – je wordt als het ware stilgezet voor kortere of langere tijd … Hoe verder…? De bijbehorende gevoelens mogen er zijn. Maar laat je je er in je gedrag door leiden, of laat je ze (even) toe om vervolgens weer op te staan?

Mijns inziens is het de hoogste tijd voor meer aandacht voor ‘paars’ – op een gezonde, duurzame manier autoriteit nemen over je situatie – persoonlijk, plaatselijk, regionaal, nationaal, continentaal(!) en mondiaal(!). Paars en violet associëren ook met toekomst, voorstellingsvermogen, dromen, leiding nemen. Denk je duurzaam, ook naar jezelf toe? Duurzaam denken en doen is geen ‘ver-van-mijn-bed-show’… Ken je kwaliteiten, je karakter!*). Weet je wie je bent – vanuit plaatselijk, regionaal, nationaal, continentaal(!) en mondiaal(!) perspectief?

Dagelijks staan wij – mijn vrouw en ik – op om bij te dragen aan onze missie: mensen helpen in hun element te komen door informatie te delen die gekoppeld is aan vraagstukken – persoonlijke en mondiale. Enkele voorbeelden van vraagstukken van afnemers: hoe vind ik mijn volgende stap tijdens mijn studie (Tuinbouw Internationaal)? En na afronding van mijn periode van voltijd studeren? Welke rol past mij? Hoe kan ik bijdragen aan issues als Aarde, Voeding, Stabiliteit, Afval?

Paars. Autoriteit nemen op een gezonde duurzame manier. Handel als een Koning: met respect en gezag, duurzaam. Doe (en zoek) je mee?

*) Ken je je eigen kwaliteiten niet (voldoende)? Ga op zoek … grote kans dat je latente kwaliteiten bij jezelf ontdekt. Whaauuw …!! Hoe dit te onderzoeken – advies / hulp nodig? Geef me een berichtje – enkele mensen in mijn netwerk staan er voor open jou (en mij) hierbij te helpen!

Blauw – Duurzaam Denken en Doen!

Wandelen / fietsen door Westland (NL) – De kleur blauw doet me denken aan vertrouwen, kracht en wijsheid. Verantwoordelijk, betrouwbaar, zoekt vrede.

Gewoon Beginnen

Three years ago, just started to prepare the start-up of a company which would later be named ‘VanG’, something occured to me that one doesn’t want: playing soccer with my son, my ankle bracelets. An accident, o yeah. Accidents never come at a right time!

Dit bericht is ook beschikbaar in: Engels